close
تبلیغات در اینترنت
معرفی سلاح شورایکن

sin moo hapkido
شین مو هاپکیدو شهرستان کاشان
درباره سایت


sin moo hapkido

  • شين مو هاپکيدو

  • sin moo hapkido

  • شين مو هاپکيدو

  • sin moo hapkido

  • شين مو هاپکيدو

آخرين ارسال هاي انجمن
عنوان پاسخ بازديد آخرين ارسال
تکنیک های پا 0 256 tako
مسابقات کشوری 1392 0 207 tako
مبارزات 1 307 deno

 

 

 

 

شورایكنجوتسو سلاحی كوچك ، مخرب و ویران كننده ، ساده ، ولی مرگبار : سلاحی منحصربه فرد یك نینجا واقعی شوری كن یا تیغ های پرنده،و برنده

عبارتی است كهاز دورة موروماچی (1573-1623 ) به كار برده شد .

شوریكن اوچی به فراگیری شوری كن اصلی ، در زمان جنگهای داخلی ژاپن ، 1467-1591مربوط می شود . مهارت در پرتاب شورایكن در میدان جنگ تكامل پیدا كرد و بههمین جهت آن دوره ، دوره ی طلائی نینجا نامیده شد .یك ضربه ی كاری و دقیقباعث پارگی شاهرگ و در نتیجه، مرگ خواهد شد .نینجاهادر میدان نبرد ، برعكس سامورایی ها ، از قانون خاصی پیروی نمی كردند و بههمین دلیل ، آزادانه ، از هوش ، مهارت خود استفاده می كردند . شوری كنجوتسو آغشته به زهر ، اسلحه ی مورد علاقه ی ایكوسا سینوبوی بود كه درمدتی كمتر از یك ثانیه دشمن را از پا در می آورد . یك نینجای سنتی،راههای گوناگونی برای بدست آوردن زهرهای مهلك میدانست این منابع گیاهانسمی ، احشا پراز سم یك نوع ماهی ژاپنی ریشه ی زهرآلود گیاهان ، غدد زهرآگین مار ترشحات سمی از پوست دوزیستان ، زهرابه ی عقرب و بند پایان بودند . شوریكن لحظات قبل از هر عملیاتی ، به سم آغشته می شد تا از خطر مجروح شدن ومرگ نینجا بر اثر حمل این اسلحه جلوگیری شود . حتی یك خراش سطحی نیزه میتوانست این سم را وارد خون كند یك نینجا می توانست با خرد كردن برگها وریشه ی گیاهان گوناگون كه در ژاپن می روییدند ، حریف خود را نیمه بیهوش یاخواب كنند . البته امروز نینجاها احتیاج به ساختن سم سنتی ندارند چرا كه میتوان به راحتی با علوم شیمی ویژه ینین جوتسوسم دلخواه را ساخت . جاسازی شوریكن جوتسو كیفهای مخصوصی وجود دارد كه حملتعدادی از شوریكن را ساده كرده است. همچنین بر شمشیر پشت محافظ دسته دو عددشوریكن نصب می شود . بر روی غلاف بوشورایكن جاسازی می شود . همچنین درداخل گی نینجا (لباس) جیبهایی تهیه شده است كه در آنها نیز می توان شورایكنرا پنهان كرد . انواع شورایكن را می توان بر روی گی نینجا پنهان كرد یازیر در ، بغل كفش نینجا ، پشت دستها ، پشت پاها ، پشت كمر ، پشت كمر بند ،پشت سر ، روش های پنهان كردن انواع شورایكن می باشد . شورایكن های سنتی كهدر 500 سال پیش از آنان استفاده می شود هم اكنون در موزه ی دائم بوجینكانتوكاكورونینجا ژاپن نگهداری می شود . نامهای گوناگونی برای نحوه ی پرتاباین اسلحه در ژاپن ، به كار برده می شود : شورایكن وازا: فن های شورایكنشوری كن ناگه : پرتاب واقعی شوری كن جوتسو : مهارت و استادی در شورایكنشوری كن اوچی : ضربه یا پرتاب شوری كن دو نوع شورایكن اصی وجود دارد : البته از نظر ظاهر صدها نوع هستند ولی به طور كلی به دو نوع تقسیم می شوند . شاكن كه لبه های متعددی دارد . بو شورایكن كه كشیده و به شكل چاقو است ،بو شوری كن اشكال مختلفی دارد : هاری گاتا سوزنی شكل است؛ تانتوگاتا كهشكل خنجر تیز است یاری توهوگاتا مانند نیزه است ریو تانكن گاتا دولبه است ؛ و امیی- گاتا به شكل چلجله « شاكن نیز به شكلهای گوناگون وجودارد سانكو گاتا یا سه پره “ شی هو “ كه نوكهای آن از چهار جهت منشعب میشوند «جوجی» به شكل صلیب “ گوهو “ از شش جهت “ هاپو” از هشت جهت جوپو از دهجهت منشعب می شوند مانند چی شبیه چلیپا یا صلیب شكسته “ ناگارا مانجی “بهشكل منحنی یا خمیده كاكومانجی مانند زاویه 90 درجه یا قائم روپوشوری كننوكهای آن بر روی یك حلقه یا پیچ نصب شده ؛ « كومی آواسه » به شكل دو شوریكن به هم وصل شده است . گاهی از شوری كن برای تیز كردن یا خم كردن بوكن یاشمشیرهای چوبی نیز استفاده می شود . شوری كن با لبه های متعدد، برای زخمیكردن ، به كار برده می شود. یك نوع شورایكن چوبی نیز وجود داشت كه برای جلوگیری از صعود دشمن ا زدیوار هنگام شب استفاده می شد. تكنیكهای رهاییشورایكن احتیاج به تفكر تمركز ودقت دارد . برای بدست آوردن تمركز و دقتباید خود را بهتر شناخت . محیط اطراف را با دقت بررسی كرد هدف را مشخص كردهبرای بدست آوردن آن جنگید و تلاش كرد .

 سلاحهای مدر ن امروزی نینجاهمراه با سلاحهای سنتی برای آموزش هنرجویان نین جوتسو در فراگیری پرتابشورایكن به دقت جدول زیر را حفظ كنید

پرتاب در شب


1-1 موقعیت صدا را تشخیص دهید

2-1 اندازه و حجم هدف را مجسم كنید

3-1 سعی كنید با گوشهایتان ببینید .

4-1 سعی كنید برای دیدن هدف تمامی دقت و انرژی خود را مصرف كنید .

5-1 آرام نفس بكشید

6-1 اگر در حال تمرین هستید شورایكن را علامت گزاری كنید.كه در شب مسیر حركت آن را بتوانید تشخیص دهید.

7-1 در فضای باز تمرین كنید .

8-1 سعی كنید خود صدا تولید نكنید

9-1 سسنگذارید در تمرین شب كسی یا اشخاصی در كنار شما یااطراف منطقه تمرین شما باشد

پرتاب در روز

1-2 در ابتدا هنگامپرتاب شورایكن سعی كنید با یك نوع شوراكن تمرین كنید كه به آن عادت كرده اید

2-2 در هنگام تمرین لباس مناسب بپوشید

3-2 قبل از هر پرتابی خود را گرم كنید .

4-2 در پرتاب ستاره دقت كنید تمرینات سرعتی و قدرتی رابا هم تجربه كنید .

5-2 تكنیكهای داده شده را بدون هیچ عجله ای تمرین كنید تا هنگام بدست آوردن مهارت فاصله ها را كم و زیاد نكنید .

6-2 پس از به دست آوردن در سلاح سعی كنید انواع شورایكن را نیز تجربه كنید و به مهارت خود بیافزاید .

7-2  در نگهداری سلاح خود كوشا باشید .

روشهایگوناگون پرتاب شوری كن نینجا نینجاهای قدیم در 400 سال پیش راههایگوناگونی برای پرتاب شوری كن ، ابداع كردند كه شامل: اوموته-اوچی (ضربه یمنظم و با قاعده ) یا اورا-اوچی ( ضربه ی مخالف ) اوشیرو-اوچی (ضربه یمعكوس از پهلو )داماشی اوچی (پرتاب جعلی ) نه-اوچی (دراز كش پرتاب كردن )تااورا-اوچی (پرتاب به صورت غلت زدن ) كای تن-اوچی (پرتاب پیچشی ) رنزوكو-اوچی (پرتاب متوالی یا پی در پی ) نی مای-اوچی (پرتاب دو تایی ) سانمای-اوچی (پرتاب سه تایی ) این روشها، در حالتهای مختلف نشسته یا ایستاده،پریدن،دویدن،ضربه زدن ، مورد استفاده قرار می گیرد . امروزه پرتاب شوری كنتوسط دستگاههای مخصوصی نیز صورت می گیرد كه در اختیار عموم علاقمندان نیستاین ابزار بصورت اختصاصی ساخته شده است و بیشتر مبتكران این نوع دستگاههاآن را به صورت سری و مخفی نگاه می دارند . حالتهای فلسفی گوناگون پرتابانواع سلاحهای پرتابی حالتهای تعریف شده از انواع پرتابها كه هر كدام معناخاص دارد به سلاح ستاره و سایر سلاحهای پرتابی هنرهای رزمی نینجوتسو اقتدارمحكمی داده است یك نینجا واقعی باید بتواند درحالتهای مختلف پرتاب شورایكنمعنا و مفهوم حالتها را درك كند و به كار ببند.

حالتآتش ،حالت آب ، حالت زمین ،حالت چوب ، حالت فلز، حالت باد چی (خاكی) زمینهیزو (آب)، هی (آتش)،كازاه (باد) ، وكو(تهی بودن ) « حالتهای گوناگونپرتاب شورایكن جوتسوسنتی » حالت آویزن وصعوت-حالت وارونه حالت ساكن حالتخزیدن - حالت دویدن حالت حمله و دفاع حالت از زیر آب حالت از درون آتشحالت در زمان خوشحالی شكل حالتهای گوناگون پرتاب سنتی برای تمرین فضایباز امن و مناسبی را انتخاب كنید ، زیرا این اسلحه ها بسیار خطرناك هستند وممكن است جان كسی به خطر و یا از آنها سوء استفاده شود . هر چند شورایكنكوچك سبك وزن است اما به عنوان اسلحه ی مرگبار نینجا ماهر شناخته شده است . اگر بتوانید با نیروی بسیار زیاد و سرعت زیاد به هدف جسمی پرتاب كنیدبسیار قدرت تخریب بالائی دارد. جهت دستیابی به یك پرتاب عالی باید به موردذیل توجه داشت : نوع گارد وحالت بدن ( ایستادن ، نشستن ، خوابیدن ، پریدن) آرامش در تنفس درونی . نوع تفكر هدایت شده باشد . فاصله از هدف (مای) تغییرات لازم و جابجایی هدف د رحین تمرین نوع شورایكن (نوع جنس ، اندازه ،وزن ) مقدار شتاب و قدرت (كیمه)در هنگام پرتاب تمرینات مرتب ومنظم همراهبا تمركز روانی خالی از دلهره و اضطراب نداشتن غرور و اعتمادبه نفس كاذبدرهنگام موفقیت و به هدف زدن نگهداری از شورایكن جوتسو برای یك نینجا مهم وحیاتی است . یك نینجا هر لحظه امكان دارد از سلاح خود استفاده كنند .بنابراین سعی كنید از سلاحهای خود به خوبی نگهداری ومواضبت كنید . نگذارید سلاحیكه ماهها و سالها برای یادگیری آن مهارست گشید و به راز و فنون آن آشنا شدهاید . فرسوده و زنگ زده شود خودتان را مجبور كنیدبمانند دست و پای خودتاناز آنها نگهداری كنید . نگذارید به راحتی به دست نامحرمان و نابخردانبیافتد . شورایكن نینجا باید همیشه تیزو آماده پرتاب باشد . امیدوارم شمانیز مانند یك نینجاواقعی در سایه تمرین و سخت كوشی موفقو پیروز باشید . ابتدا شروع تمرین پرتاب شورایكن برای مبتدیان : مبتدی ها یادگیری شورایكنرا با انداختن سكه یا محافظ پلاستیكی شمشیر ، میتوانند فرا گیرند .بعد ازاینكه مراحل ابتدایی را بگذراندید، می توانید از یك شوری كن واقعی استفادهكنید. سعی كنید بهترین نوع شوری كن را انتخاب كنید كه معمولا از فولاد ضدزنگ ساخته شده است . بهترین نوع شوری كن معمولا نوك تیز و سخت می باشد . برای تمرین می توان از بادكنك به عنوان یك هدف متحرك استفاده كرد . صدایتركیدن بادكنك ،در هنگام اصابت شوری كن با آن باعث شادی و هیجان بیشتری میشود . یك هنر جوی پیشرفته باید دارای انواع مختلفی از شوری كن ، با شكلها ووزنهای متفاوت باشد . یك شوری كن با وزن سنگین داخل هدف بیشتر نفوذ می كندو در نتیجه ، استفاده از شوری كن سبك و كوچكتر آسانتر خواهد بود . كیهونها پو شوریكن جوتسو كاتا شوریكن احتیاج به دقت فراوان دارد آن هم به دلیلرها شدن سلاح از دستتان می باشد از آن لحظه به بعد فشار و زاویه است كه شماقبلا انتخاب كرده اید اگر اشتباهی در محاسبات انجام داده باشید هرگز بههدف نخواهید خورد و شما را ناامید می سازد ، كاتا شوریكن تا زمان رهائی ازبدن بسیار ساده است و با مقداری تمرین و استیل مناسب امكان پذیر است ولیرها شدن شور یكن از اعضای مختلف بدن و به هدف رسیدن بسیار نیاز به ممارست وتمرین منظم و مفید دارد . تكنیكهای پرتاب و مكانهای مناسب ضربه زدن : نینجاها برای یك پرتاب دقیق و كاربردی در هر مكانی بخصوصی شیوه ی منحصر بهفردی را به كار می برند همیشه باید سعی شود شیوه ی پرتاب ورها شدن شورایكندر مكان لحظه مناسب- و قدرت كافی بكار روند . شیوه های پرتاب منحصر بهفرد نینجا سقف كوتاه و بلند حالت پرتاب با پاها - حالت آسیاب بادی حالتبرق آسمان حالت مهتاب ، در حالت درگیری نزدیك حالت عدد 10(جو)، حالت عدد 8‌ (هاچی)،حالت عدد 2 (نی) حالت مست حالت با اسب دقت در زدن به هدف بهچهار روش مختلف می باشد : همیشه یا هدف ثابت است ما حركت می كنیم و یا هدفمتحرك است ما ثابت هستیم این دو نوع تاكتیك را می خواهد. و یا دو متحرك ویا دو ثابت می باشد . در هر صورت تاكتیك ویژه خود را باید اخذ نمایند.


درباره :
امتياز : نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 49

بازديد : 1980
[ سه شنبه 15 مرداد 1392 ] [ سه شنبه 15 مرداد 1392 ] [ majid ansari ]
مطالب مرتبط
نظر بدهيد
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

.: Weblog Themes By graphist :.

::

خبرنامه

ايميل خود را وارد کنيد


آمار سايت
بازديدهاي امروز : 20 نفر
بازديدهاي ديروز : 11 نفر
كل بازديدها : 168,095 نفر
بازديد اين ماه : 69 نفر
بازديد ماه قبل : 164 نفر
کل نظرات : 14 عدد
كل مطالب : 35 عدد
افراد آنلاين : 1 نفر
عرفان عباسي